Header picture

Výkup

výkup železa a železného šrotu: všetok kovový odpad z domácnosti, dielne, stavby alebo záhrady, t. j. zárubne, vane, bytové jadrá, radiátory, odpady, vodoinštalácie, ploty, plechové skrine, regále, sporáky, automatické pračky, rámy z okien, zváračky, staré autodiely, stavebné železo, rúry a iný drobný kovový odpad

výkup farebných kovov: všetok kovový odpad pozostávajúci z farebných kovov t. j. staré hrnce, panvice, kuchty, zámky, klučky, vodovodné batérie , vodoinštalácia – ventily, časti elektroinštalácie, žalúzie, plechovky a iný kovový odpad ktorý nechytá magnet

výkup a spracovanie elektromotorov

výkup a spracovanie starých káblov: medené káble všetky druhy a hrúbky, hliníkové káble od hrúbky 5 mm

výkup papiera: starý papier z domácností, firiem ako časopisy, letáky, noviny, kancelársky papier.
Tvrdý papier a kartóny nevykupujem

demolačné práce: podla dohody

Naša výkupňa je vybavená certifikovanou váhou do 50 kg, do 200 kg a mostovou váhou na rýchle a presné váženie farebných kovov alebo železného šrotu a to až do celkovej hmotnosti 35 ton. S naloženým autom sa postavíte na váhu a odvážite. Po vyložení dovezeného materiálu a opätovnom prevážení prázdneho automobilu, Vám v hotovosti zaplatíme za dodaný materiál.

Na uľahčenie manipulácie so železným šrotom je naša výkupňa vybavená vysokozdvižným vozíkom s nosnosťou 2,5 tony.