Header picture

Výkupňa farebných kovov, železného šrotu a papiera v Petržalke

Našim cieľom je poskytnúť Vám informácie o možnostiach nakladania s druhotnými surovinami.

Naša spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 2004 na Gessayovej 3 v Bratislave. Našou hlavnou činnosťou je výkup a spracovanie druhotných surovín a to hlavne farebných kovov, železa, železného šrotu a papiera.


Nájdete tu informácie o možnostiach, ktoré ponúka naša spoločnosť a o ich výhodách pre Vás...